İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Küreselleşen dünyada ve ülkemizin içinde bulunduğu Arupa Birliği üyelik sürecinde en az bir yabancı dilin, yazılı ve sözel aşamalarda iyi derecede öğrenilmesi bir mecburiyet hali almıştır. Ayrıca, günümüzde yazılı ve sözel anlamda yetkin çevirmenlere duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Misyonumuz; mesleki anlamda varolan bu boşluğu, yeterli seviyede doldurabilecek becerileri edinmiş elemanlar yetiştirmektir. Yanısıra, bölümümüzden mezun öğrencilerimiz, yabancı dile ihtiyaç duyulan her türlü alanda sözel ve yazılı iletişim kurmaya yeterli olacak şekilde yetiştirilmektedir. Bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimi aldıktan sonra, iki yıl iş hayatında karşılaşacakları her türlü alanda (ekonomi, siyaset, sosyal bilimler, mühendislik, ticaret, teknik vb.) her türlü çeviriyi (yazılı, ardıl, andaş çeviri, haber çevirisi) yapabilmek için gerekli kuram, yaklaşım ve yöntemleri öğrenerek ve uygulayarak çeviri becerilerini geliştirmektedirler. Yanısıra, çeviri esaslı ders içeriklerine destek amaçlı; öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ilerletebilecekleri ek çalışmalar yapılmaktadır. Bu yolla, öğrencilerin gerek İngilizce’den Türkçe’ye, gerek Türkçe’den İngilizce’ye çeviri yapmaları, gerek yabancı dil gereksinimi olan farklı sektörlerde görev yapabilecek niteliğe gelmeleri sağlanmaktadır. İki yıllık önlisans eğitimlerini tamamlamış olan öğrencilerimiz, MEB’e bağlı ilköğretim okullarında ve özel dersaneler ile dil kurslarında öğretmenlik yapabilir; ya da dikey geçiş (DGS) yolu ile; Mütercim Tercümanlık (İngilizce, Fransızca), İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi Bölümlerine devam edebilir, önlisans eğitimlerini lisans derecesinde tamamlayabilir ve gerek MEB gerek YÖK’e bağlı kurum ve kuruluşlarda öğretim elemanı olarak görev yapabilirler.