İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Yöneticiler İçin İşletme Programı (İngilizce) (Tezli - Yüksek Lisans) Düzey( Yüksek Lisans), TYYÇ: 7. Düzey, QF-EHEA: 2. Düzey, EQF-LLL: 7. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
İstanbul Arel Üniversitesi İşletme bölümünün sunduğu programlar, öğrencilerine eğitimlerini akademik geçmiş ve kişisel istekleri doğrultusunda şekillendirme fırsatı verecek çeşitliliktedir. Pek çok akademisyenin kuramsal ve bilişsel desteğini arkasına alan bölüm, sunduğu programlarda örgütsel konulara holistik bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Günümüzde kurumlar, örgüt yapıları arasındaki ilişkileri incelemek üzere güçlü bilişsel yapılara önem vermektedir. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans programı da bu doğrultuda global ekonomideki sorunlarla başa çıkmak için gerekecek rekabetçi strateji ve iş çevresinin özelliklerine yoğunlaşmaktadır. İşletme bölümü öğrencileri özellikle şu alanlarda dersler almaktadır:Liderlik ve stratejik yönetim, bireylerin örgütsel davranışları ve örgüt içindeki ekip ve ağların rolleri, bireylerin ve işletmelerin girişimci davranışları, örgütsel kuramlar ve temel örgüt fonksiyonları.