İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Akademik Birimler

Lisans Düzeyi


Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksek Lisans Düzeyi


Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora Düzeyi


Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü