İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Misyon ve Vizyon

Misyon

  • Kaliteli, profesyonel ve üstün bir üniversite eğitimi vermeyi, 
  • Türkiye’nin sosyal ve ekonomik dönüşümüne katkıda bulunmayı, 
  • Tüm akademik ve idari personeli ile var olan eğitim fırsatlarını daha da ileriye götürmeyi, 
  • Öğrencilerin ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmelerini ve başarılarını temin etmeyi, 
  • Maddi olanaksızlıklar nedeni ile zor durumda olan başarılı öğrencilere eğitim olanağı sağlamayı, 
  • Türkiye’nin başlıca eğitim, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hem ülke içinde hem de uluslararası düzeyde araştırma ve burs kapasitesini arttırmayı, 
  • Uluslararası ve küresel düzeyde araştırma ağı kuran ve bu ağ ile uluslararası tanınmış üniversiteler ile ortak projeler gerçekleştiren bir üniversite olmayı amaç edinmiştir. 


Vizyon
Ülkemizi dünya ülkeleri arasında layık olduğu saygınlığa ulaştırmanın tek yolu olan gençliğimize, çağdaş ve uluslararası akademik standartlarda yükseköğretim hizmeti vermeyi ilke edinen İstanbul Arel Üniversitesi, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, laik, demokrat ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına inanmış, ulusal değerlere sahip, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, araştıran, küresel düşünebilen, evrensel değerlere saygılı olan gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.