İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Senato

Senato
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Rektör
Prof. Dr. Ümit ATAMAN
Rektör Yardımcısı / Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. İsa EŞME
Rektör Yardımcısı / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kurulu - Temsilci Üye
Prof. Dr. İhsan DERMAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi ((Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Fen - Edebiyat Fakültesi (Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. İhsan DERMAN
İletişim Fakültesi (Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Güzel Sanatlar Fakültesi (Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Tıp Fakültesi (Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. Rehat FAİKOĞLU
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Vekil Müdür
Doç. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Mete TAPAN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Köksal ÖNER
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Duran ÇAKMAK
Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulu - Temsilci Üye
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulu - Temsilci Üye
Prof. Selahattin GANİZ
Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulu - Temsilci Üye
Yard. Doç. Dr. Aslı GÜNGÖR
İletişim Fakültesi Kurulu - Temsilci Üye
Ali KURT
Genel Sekreter
Gökmen SEKBAN
Öğrenci Konsey Başkanı