İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Rektör
Prof. Dr. Ümit ATAMAN
Rektör Yardımcısı / Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. İsa EŞME
Rektör Yardımcısı / Senato Kurulunca Seçilmiş Temsilci Üye
Prof. Dr. İhsan DERMAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Fen-Edebiyat Fakültesi (Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. İhsan DERMAN
İletişim Fakültesi (Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Güzel Sanatlar Fakültesi (Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Tıp Fakültesi (Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. A.Turan GÜRKANLI
Senato Kurulunca Seçilmiş Temsilci Üye
Prof. Dr. Duran ÇAKMAK
Senato Kurulunca Seçilmiş Temsilci Üye
Ali KURT
Genel Sekreter