www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Ana Sayfa

Bologna süreci Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının öğretim kalifikasyonlarının standart ve kalitesinin mukayese edilebilmesini garanti altına almak amacıyla tasarlanır ve yüksek öğretim kurumlarını Avrupa’daki yüksek öğretimin AKTS gibi şeffaf araçlar kullanarak ortak bir kalite algısını muhafaza etmesi için kendi öğretim programlarını değerlendirmelerini teşvik eder.

ECTS bütün Avrupa’da yüksek öğretimde öğretim ve öğrenimin daha şeffaf olmasını amaçlar ve bütün öğretim calışmalarının tanınmasına imkan sağlar. Sistem farklı kurumlar arasında öğrenim tecrübelerinin transferi, daha fazla öğrenci haraketliliği ve yüksek öğrenim dereceleri kazanmak için farklı yollar sağlar. Ayrıca, yüksek öğrenim kurumlarının müfredat tasarımlarına destek olduğu gibi, yüksek öğrenim kurumlarına kalite güvencesi hedeflerini uygulamaya koymalarına yardım eder.

İstanbul Arel Üniversitesi AKTS bilgi paketi, üniversitenin öğrenim bilgi sisteminden ayrı olarak, Avrupa komisyonu tarafından yayınlanan AKTS kullanım kılavuzuna gore hazırlanmıştır. Öğrenci merkezli öğrenim çıktılarını temel alan yaklaşım, uygun öğrenme , öğretme ve değerlendirme faliyetleri ve öğrenci iş yükü gibi bütün anahtar AKTS hususlarını içerir.

AKTS bilgi paketi yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencileri, akademisyen ve idareciler ile diğer ilgili şahısları üniversitenin sunduğu programlar hakkında bilgilendirmek için Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Bilgi paketi ayrıca öğrencilerin sosyal faliyetleri ve kampüs yaşamlarını ilgilendiren bilgileri de içerir.