www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Burs Olanakları

Burs Olanakları

Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece öğretim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksızdır.

ÖSYS’de dereceye giren öğrencilere üniversitemizi tercih edip yerleştirilmeleri ve kesin kayıt yaptırmaları halinde; üniversite onur ve özel bursları, başarı bursları ve spor bursları vb. burslar sağlamaktadır.

Merkezi Yerleştirme ile Tam, %50 ve %25 Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar lisans programları için; zorunlu hazırlık sınıfı yoksa 4 yıl, zorunlu hazırlık sınıfı dahil 5 yıl, önlisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı yoksa 2 yıl, zorunlu hazırlık sınıfı dahil 3 yıldır.

Yaz öğretimi burs kapsamı dışındadır. Bu burslar disiplin cezası alınmaması kaydıyla geçerli olup, kayıt yenilenmeyen ve ders kaydı yapılmayan süreler, bu süreye dahildir.

Dil puanı hariç olmak üzere; kayıt yaptırması, disiplin cezası almaması kaydıyla öğrenim süresi boyunca girdiği yıldan itibaren 9 ay süreyle;

  • İlk 500 içerisinde yerleşenlere 900 TL
  • 501 – 1.000 içerisinde yerleşenlere 660 TL
  • 1,001 - 2,000 içerisinde yerleşenlere 550 TL
  • 2,001 - 3,000 içerisinde yerleşenlere 330 TL
  • 3,001 - 5,000 içerisinde yerleşenlere 300 TL
  • 5,001 - 10,000 içerisinde yerleşenlere 250 TL burs verilir.

Verilen bu bursların devamı, öğrencinin ilk yıl itibariyle devam eden yıllarda, GNO’sunun en az 2.50 olması şartı aranır.

 

Başarı Bursu

İstanbul Arel Üniversitesi, öğrencilere başarı bursları vermektedir.

Ücretsiz Yüksek Lisans Fırsatı

İlk 10.000' de yerleşen (dil puanı ek puanla yerleşenler hariç) ve en az GNO 3.50 not ortalamasıyla mezun olacak öğrencilerimiz İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde ücretsiz yüksek lisans yapabilir. (Mezun olduğu dönemi müteakip başlaması, yüksek lisans kabul şartları doğrultusunda nitelikleri sağlaması ve Üniversite Yönetimince uygun görülecek Programlar olması kaydıyla)

Ücretsiz Çift Anadal Fırsatı

İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde çift anadal ücretlidir ancak, GNO' su 3.50 ve üzeri olanlar (merkezi yerleştirme ile tam burslu yerleşen ve GNO' su 3.50 ve üzeri olanlar) çift anadal programları için ücret ödemezler.

Üniversite İçi Yatay Geçişlerde Burs Devamlılığı

Merkezi yerleştirme ile 100%, 50% veya 25% burslu olarak yerleşen ve GNO' su 3.50 ve üzeri olan öğrencilerden İstanbul Arel Üniversitesi içerisinde gerçekleştirecekleri bölümler / programlar arası yatay geçişlerde burs kesilmez.

 

Sanata Yeteneğe Destek Bursu

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı ile Moda ve Tekstil Tasarımı bölümlerinin sınavlarına giren, sınavda başarılı olup kesin kaydını yapan bütün öğrencilere %50 Sanata ve Yeteneğe Destek Bursu verilmektedir. 

Ayrıca Grafik Tasarımı ile Moda ve Tekstil Tasarımı bölümlerinde tam burslu kontenjan da bulunmaktadır. Tam burslar kontenjan dolumuna kadar yapılacak sınavlardan sonra kesinleşmektedir.

Burs 4 yıl boyunca geçerlidir.

Ancak birden fazla burs kazanılması durumunda kazanılan burslar arasından en yüksek orana sahip olan burs uygulanacaktır. 

 

Spor Bursu

Üniversite yönetimince kabul edilecek spor branşlarından, milli olmuş sporculara mütevelli heyetinin belirlediği oranda spor bursu verilmektedir.

Ancak birden fazla burs kazanılması durumunda kazanılan burslar arasından en yüksek orana sahip olan burs uygulanacaktır. 

 

İlk Üç Tercih Bursu

ÖSYM Yerleştirme Puanı ile İstanbul Arel Üniversitesi'ni ilk üç sıradan birinde tercih eden öğrencilere 10% burs uygulanacaktır.

Ancak birden fazla burs kazanılması durumunda kazanılan burslar arasından en yüksek orana sahip olan burs uygulanacaktır. 

 

İndirim Oranları
2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı İndirim Oranları
ÖSYM Yerleştirme Puanı ile ilk 3 sırada tercih eden öğrencilere 10%
AREL Eğitim Kurumları çalışanları, eş ve çocukları 50%
AREL Üniversitesi çalışanları, eş ve çocukları 50%
AREL liselerinden mezunlara 50%
İstanbul Arel Üniversitesi’nde okuyan kardeşlere 25%
Öğretmen, asker ve polis çocuklarına 10%
Şehit çocuklarına 50%
Büyükçekmece ilçesi mezunlarına 45%
Küçükçekmece ilçesi mezunlarına 25%
Avcılar ilçesi mezunlarına 25%
Bahçelievler ilçesi mezunlarına 25%
Beylikdüzü ilçesi mezunlarına 25%
Esenyurt ilçesi mezunlarına 25%
Silivri ilçesi mezunlarına 25%
Çatalca ilçesi mezunlarına 25%
Bakırköy ilçesi mezunlarına 25%


Verilen bu bursların devamı, öğrencinin ilk yıl itibariyle devam eden yıllarda, GNO’sunun en az 2.50 olması şartı aranır.