www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Engelli Öğrenciler

Başvuru

Destek talep eden öğrencinin, Engelli Öğrenci Birimine başvurması ve ilgili belgeleri değerlendirilmek üzere sunması gerekir.

 • Engele ilişkin uzman kişi tarafından hazırlanmış ve aşağıdaki bilgileri içeren bir rapor: (Son kontrol tarihi; tanı ve tanının konduğu tarih; bu durumun mevcut etkileri-öğrenimle ilgili kısıtlamalar da dahil; mevcut tedavi, kullanılan ilaçlar, yardımcı ekipmanlar, hizmetler;durumun süresi, kalıcılığı, ya da ilerleme olasılığı; akademik düzenlemelere ilişkin önerileri) 
 • Daha önce öğrenim gördüğünüz kurumda, size yönelik yapılan akademik düzenlemeler olduysa, bununla ilgili kurum tarafından hazırlanmış bir yazı

Bu bilgiler doğrultusunda Engelli Öğrenci Birimi ilk değerlendirmeleri yapar ve akran destek Sorumlusu öğrenci ile birlikte destek programı hazırlanır. 

Her dönem başında öğrencinin aldığı dersler akran destekçi öğrenci ile birlikte değerlendirilir ve Engelli Öğrenci Birimi'ne bildirilir. Öğrencinin, ders aldığı öğretim üyeleri ile görüşerek dersin içeriği ve sınav formatı konusunda bilgi alması sağlanır. Ders içerikleri ile ilgili bilgi sahibi olan akran destek sorumlusu ile birlikte dönemlik gereksinim analizini gerçekleştirir. Öğrencinin talep etmesi durumunda, akran destek sorumlusu öğretim üyeleri ile görüşerek öğrencinin durumu ve gerekli ders ve sınav düzenlemeleri konusunda Engelli Öğrenci Birimi'ni bilgilendirir ve Kurul,  ilgili öğretim görevlisini bilgilendirerek gerekli akademik ve sosyal desteği sağlatır.

Fiziksel çevre koşullarına ilişkin düzenleme talep eden öğrencinin, akran Destek Sorumlusuna bilgi vermesi yeterlidir. Destek sorumlusu, ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışarak ilgili düzenlemenin mümkün olan kısa sürede yapılmasını sağlamaya çalışır. 

 
Akademik Hizmetler
 • Ders kayıtlarında destek
  Ders kayıtlarında, Öğrenci işleri daire başkanlığı ve danışman öğretim görevlisi ile işbirliği içinde ders kayıtlarında destek sağlanmaktadır.
   
 • Ders seçme ve sınav desteği
  Akran destek sorumlusu ile birlikte dönemlik gereksinim analizini gerçekleştirir.
   
 • Öğretim üyelerinin bilgilendirilmesi
  Öğrencinin talep etmesi durumunda, akran destek sorumlusu öğretim üyeleri ile görüşerek öğrencinin durumu ve gerekli ders ve sınav düzenlemeleri konusunda Engelli Öğrenci Birimini bilgilendirir, Koordinasyon merkezi ilgili öğretim görevlisini bilgilendirerek gerekli akademik ve sosyal destek sağlanır.

Ders takibi ve sınav uygulamalarına yönelik destekleyici düzenlemelerin akran destek koordinasyonu. Fiziksel düzenlemelere ilişkin taleplerin ilgili birimlerle işbirliği içinde karşılanmasının sağlanması. 

Ders Takibi ve Sınav Uygulamalarına Yönelik Düzenlemeler

1. Ders Takibine Yönelik Düzenlemeler

 • Ders takibi ve çalışmalarına destek olacak akran asistan atanması,
 • Basılı ders materyallerinin farklı biçimde sunulması (sesli ya da elektronik)
 • Öğrencinin talebi üzerine, öğretim üyeleri ders sunumlarını önceden kendilerine ileterek kolaylık sağlanması 

2. Sınav Uygulamalarına Yönelik Düzenlemeler

 • Gerekli olduğunda ek süre verilmesi
 • Öğrencinin durumuna göre, sınavın ayrı yerde verilmesi
 • Sınavda öğrencinin gereksinimine göre gözetmen, okuyucu ya da yazıcı tahsisi
 • Alternatif değerlendirme yöntemleri
 
Fiziksel Düzenlemeler
 • Sefaköy ve Tepekent yerleşkelerimizde fiziksel çevre koşulları büyük ölçüde engelli öğrencilerin kullanımına elverişli durumdadır.
 • Tüm binalar, öğrencilerin kendi başlarına, istedikleri yere erişebilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Binalarda tekerlekli sandalye kullanımına uygun genişlikte asansörler mevcuttur. Binalarda tekerlekli sandalye erişimine uygun tuvaletler bulunmaktadır.
 • Kütüphane ve öğrenme kaynakları merkezimizde, görme ve işitme engelli öğrenciler için gerekli sesli ve görüntülü kaynaklar hizmet vermektedir.
 • Kampüs içerisinde öğrencilerin bağımsız hareket edebilmelerine yönelik rampalar yapılmıştır.
 • Engelli öğrenciler için araç park alanlarında özel yerler ayrılmıştır.