www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Öğrenci Kulüpleri

İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğrenci kulüpleri çalışmaları, SKS Daire Başkanlığı’na bağlı Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi tarafından yürütülmektedir. Öğrenci kulüpleri, üniversite öğrencilerinin mesleki ve meslek dışı birikimlerinin arttırılmasının yanında, sosyal, kültürel, bedensel ve düşünsel alanlarda gelişmelerine, çağdaş, demokratik ve analitik düşünme alışkanlığı kazanmalarına yönelik tüm faaliyetlerinin desteklenmesini ve üniversite genelinde yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

Kampüs yaşamının atar damarı olan kulüp etkinlikleri, öğrencilerin çok yönlü düşünce anlayışını destekleyecek entelektüel bakış açısına sahip olmalarını ve yararlı ilişkiler kurmalarını sağlamaktadır.

 

Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi

Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi, SKS Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmakta ve öğrencilere, üniversite yaşamları boyunca tüm profesyonel desteği kesintisiz olarak sunmaktadır. Yönetim yeri, Tepekent Yerleşkesi Öğrenci Kulüpleri Merkezi’dir.

 

Öğrenci Kulüpleri Birliği
Her kulüp başkanı, Kulüpler Birliği’nin doğal üyesi konumundadır ve yönetim kurulu öğrencilerden oluşmaktadır. Birliğin görevleri İstanbul Arel Üniversitesi’nde kurulmuş olan tüm kulüpleri aktifleştirmek, yeni kulüplerin kurulmasını desteklemek, danışmanlık hizmeti vermek, öğrenci kulüplerinin düzenlediği faaliyetlerin üniversite geneline ulaşmasını sağlamak, kulüpler arası iletişimi sağlamak, öğrencilerin sosyal, kültürel, bedensel, düşünsel faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.

 

Öğrenci Kulüpleri Birliği Üst Kurulu
Kulüpler Birliği Üst Kurulu, Öğrenci Kulüpleri Birliği’nin üzerinde yer alan kuruldur. Yönetiminde öğrenci kulüpleri başkanlarının da yer aldığı Üst Kurul, kayıtlı olan öğrenci kulüplerinin idari ve mali anlamda denetimini, yetkili birimlerle birlikte yapmaktadır

 

Neden Öğrenci Kulüpleri?
“Öğrenci kulüplerinde sorumluluk alan kişilerin zaman zaman farklı beceri ve deneyimleriyle ön plana çıkarak, ilişki geliştirme, olaylara farklı açılardan bakabilme, takım çalışması, yenilikçi proje geliştirme ve liderlik konularında daha başarılı olduklarına” inanan şirket temsilcileri, öğrencilerin kulüplerdeki çalışmalarının, işe alımlarda dikkatle değerlendirilen eğitim başarısı, yetenekler, kişisel hedefler, şirket kültürüne uyum ve deneyimler gibi unsurlar üzerinde oldukça etkili olduğunu belirtmektedirler.

İstanbul Arel Üniversitesi’nde 2015-2016 öğretim yılında aktif çalışmalar yapan Sportif, Sosyal ve Kültürel öğrenci kulüpleri şunlardır;

 1. Atatürkçü Düşünce Kulübü
 2. Arel Marka ve Patent Kulübü
 3. Beslenme ve Diyetetik Kulübü
 4. Biyomedikal Kulübü
 5. Çevre ve Hayvan Dostları Kulübü
 6. Çeviri Kulübü
 7. Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü
 8. Ekonomi ve Finans Kulübü
 9. Endüstri Mühendisliği Kulübü
 10. Engelsiz Yaşam Kulübü
 11. Erasmus Kulübü
 12. Fotoğrafçılık Kulübü
 13. Genç Gelişimciler ve Eğitimciler Kulübü
 14. Gen - Arel Kulübü
 15. İnşaat - Yapı Kulübü
 16. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kulübü
 17. Kalite ve Verimlilik Kulübü
 18. Kent ve Yaşam Kulübü
 19. Lojistik Kulübü
 20. Makine ve Tasarım Kulübü
 21. Medya ve İletişim Kulübü
 22. Moda ve Tasarım Kulübü
 23. Müzik Kulübü
 24. Psikoloji Kulübü
 25. Sağlık Kulübü
 26. Sağlık Yöneticiliği Kulübü
 27. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü
 28. Sosyoloji Kulübü
 29. Sosyal Hizmet ve Yaşam Kulübü
 30. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü
 31. Tiyatro Kulübü
 32. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kulübü
 33. Toplumcu Sinema Kulübü
 34. Toplumcu Düşünce Kulübü
 35. Türk Tarih Kulübü
 36. Türk Kızılay Kulübü
 37. Uluslararası Ticaret ve Finans Kulübü
 38. Yeşilay Kulübü

 

Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi Başkanlığı’nın amacı; öğrenci sorunlarını, dilek ve şikâyetlerini Üniversite Senatosu ve diğer yönetim organlarına ileterek, bu kurulların toplantılarında öğrencileri temsil etmek, üniversite içi ve üniversiteler arası sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler düzenlemektir. Öğrenci Konseyi Başkanı, Üniversite Senatosu üyesidir ve yönetim kurullarının toplantılarına, üniversitenin tüm öğrencilerini temsilen katılmaktadır.

Öğrenci Konseyi Bölüm Temsilcileri seçimleri, üniversite yönergesine uygun olarak Kasım ayı içerisinde her bölümde görevlendirilmiş en az bir öğretim elemanı gözetiminde, kapalı oy, açık tasnif usulüne göre yapılmaktadır.

Öğrenci Konseyi, toplantılarını kendilerine sağlanan, internet erişimli bilgisayar, telefon ve gerekli teknik donanıma sahip Konsey Başkanlığı odasında yapmaktadır.ü