www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Öğrenme Ortamları

İstanbul Arel üniversitesi kütüphanesi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerle öğretim görevlilerimizin akademik program ve bilimsel araştırmalarından doğan bilgi ihtiyaçlarını karşılamak ve bütün Arel ailesi yanında halkın bilgi donanımının artmasına da katkıda bulunmak amacıyla görev yapmaktadır. Kütüphanemiz, Üniversitemizin etkin, çağdaş, yenilikçi, değişimci ve öğrenci odaklı eğitim anlayışının aktif destekçisi olup, bu yaklaşıma dayanan akademik sürecin vazgeçilmez unsuru olma rolünü, sürekli gelişmeyle ileriye taşıma hedefindedir.

Kütüphane tarafından; enformasyon ve rehberlik hizmeti, ödünç yayın verme hizmeti, kütüphaneler arası ödünç yayın sağlama hizmeti, üniversite yayınlarına ISBN ve ISSN numarasının alınması, kataloglama ve sınıflama hizmeti, bilgi tarama hizmeti verilmekte; ayrıca on binlerce kaynağa tam metin erişimi sağlayan veri tabanlarına abonelikler gerçekleştirilmektedir. Tüm kitap ve dokümanlar, bilgisayara dayalı işlevsel kütüphanecilik anlayışına uygun olarak Kütüphane Otomasyon Sistemi’ne aktarılmıştır. Kütüphane koleksiyonu; 50 bin adet kitap, 50 den fazla veri tabanı aboneliği, birçok basılı süreli yayın aboneliği, sesli kitap ve CD ile birlikte çok sayıda dergiden oluşmaktadır. Toplamda iki adet büyük kütüphane ve bunların içinde okuma odalar ile grup toplantıları için özel odalar bulunmaktadır. Kütüphaneye internetten direkt olarak erişim imkanı da vardır. Tepekent kampüsünün dışında diğer büyük kütüphane Sefaköy kampüsündedir.

Detaylı bilgi için http://www.arel.edu.tr/kutuphane

Üniversitemizin tüm fakülte ve yüksekokullarında 10 adet bilgisayar laboratuvarı ve bu laboratuvarlarda toplam 300 adet bilgisayar bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, tüm akademik birimlere yayılan bilgisayar laboratuvarlarından ders uygulamalarının yanı sıra ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler. Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılan laboratuvarlar ise, araştırmacılara hemen her branşta geniş uygulama ve araştırma imkânı sunmaktadır. Toplam 25 adet laboratuvar ve 40 adet atölye, ileri düzey teknoloji ile donatılmış olup, gerek mekân gerekse de teknik donanım bakımından sürekli geliştirilmektedir.

İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda bulunan lisan laboratuvarında ise, bütün programlara Genel İngilizce ve Mesleki İngilizce dersleri verilmektedir. Bunun dışında, Yabancı Diller Okulu öğrencilerin entelektüel dünyalarına katkıda bulunmak için Almanca ve İspanyolca kursları düzenlemektedir.

Birimimiz Ağ ve Sistem yönetimi, Teknik destek, Yazılım ve Web grubu şeklinde yapılanmıştır. Posta ve web sunucularının yönetimi, Internet erişiminin sağlanması, akademik ve idari personel bilgisayarlarının çalışır durumda tutulması, laboratuvarların bakımı birimimizin başlıca görevleridir. Günlük hayatın ve bilim dünyasının vazgeçilmez unsuru olan internet teknolojileri, üniversitemizde aktif olarak kullanılmaktadır. Tüm kampüslerimizde ve yüksekokullarda bulunan üç yüze yakın bilgisayar ile kurum içi ağ olanaklarından ve internetten faydalanılmaktadır. Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız internet üzerinden ftp, e-mail, kütüphane belge tarama sistemi ile radyo hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Öğrencilerimiz Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) aracılığı ile internetten ders kaydı yapma, güncelleme, notlarını öğrenme olanaklarına; öğretim üyelerimiz ise ders kaydı onaylama, not girişi yapma olanaklarına sahiptir. Personel Bilgi Sistemi de tüm üniversite personelinin, özlük bilgileri ve kadro bilgilerini takip edebildiği bir programdır.

Detaylı bilgi için http://www.arel.edu.tr/bilgi-islem-daire-baskanligi

İstanbul Arel Üniversitesi’nde bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabilmesi için değişik kapasitelerde çok sayıda konferans ve toplantı salonu mevcuttur. Fakülte ve yüksekokulundaki salonlara ek olarak Tepekent Kampüsü’nde bulunan salonlar üniversitemizin yanı sıra kentimizin salon ihtiyacını da karşılamaktadır.

Tepekent kampüsü 1000 kişilik oturma kapasitesine sahip olup, çeviri salonu, barkovizyon ve merkezi klima sistemi ve gelişmiş teknolojik imkânlarla donatılmıştır. Ayrıca 100 kişilik kapasite ile dört ayrı sergi salonu, biri 200 kişilik kapasite olmak üzere ile dört küçük konferans salonu mevcuttur. Gelişmiş teknolojik imkânlara sahip olan konferans salonları, hizmete açıldığı günden bu güne kadar ulusal ve uluslararası nitelikteki birçok etkinliğe ev sahipliği yapmıştır.

Sefaköy kampüsünde ise 8 adet amfi tiyatro, 40 sınıf, ve 2 sergi alanı vardır ki toplamda 2500 kişilik kapasiteye mevcuttur. Ayrıca Tepekent kampüsünde bulunan festival alanı ya da bizim tabirimizle FestivArel 5000 kişilik kapasitesiyle 2007 – 2008 academik yılından beri gerek üniversitenin gerekse kentin hem konser alanı ihtiyacı hem de sosyal aktivite ihtiyacını karşılamaktadır. Üniversitemizde ve kentimizde sosyal hayatı canlandırma yolunda büyük bir ihtiyacı karşılayan bu alan, çeşitli bilimsel ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır.

İstanbul Arel Üniversitesi’nin sahip olduğu kampüslerdeki binalarda her türlü görsel, işitsel cihazlar ve internet bağlantılarının bulunduğu çeşitli kapasitede derslikler bulunmaktadır. Tüm sınıflarımızda akıllı tahtalar mevcuttur. Yine aynı binalarda genel amaçlı; Bilgisayar Laboratuvarları, CAD Laboratuvarları, Dikim Atölyesi, Elektronik Laboratuvarı, Endüstriyel Tasarım El Aletleri Atölyesi, Endüstriyel Tasarım Model Maket Atölyesi, Fotoğraf Stüdyosu, Grafik Tasarım Laboratuvarı, Kalıp Dikim Atölyesi, MAC Laboratuvarları, Mikroişlemci Laboratuvarı, Moda Tasarım Stüdyosu, Mütercim Tercümanlık Laboratuvarı, Psikoloji Laboratuvarları, Radyo Stüdyosu, Resim Atölyesi, Akıllı Sınıf, Simülasyon Laboratuvarı, Tasarım Stüdyoları, Tekstil Arşivi, Tekstil Baskı Atölyesi olarak kullanımda olan çeşitli atölye ve laboratuvarlar mevcuttur.

Kampus içerisinde, hem öğrencilerin hem de personelin faydalanabileceği futbol, basketbol, voleybol sahaları, havuzlar ve tenis kortları bulunmaktadır. Tüm binalar engelli öğrencilere uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Bunlara ilaveten, üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak için İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde Arel Sürekli Eğitim Merkezi kurulmuştur.

Ayrıca web tabanlı eğitim öğretim ve gelişmelere açık, yenilikçi ve rekabetçi araştırmalar yapmak ve toplumsal problemlerin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Uzaktan Eğitim Merkezi, Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi birimler oluşturulmuştur.