www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Sağlık

Istanbul Arel Üniversitesi’nde sağlık hizmetleri, Sefaköy ve Tepekent yerleşkelerinde bulunan iki ayrı sağlık merkezinde bir doktor ve dört hemşire ile verilmektedir. Bu sağlık merkezleri 08:00 – 18:00 saatleri arasında toplam dört yataklı olmak üzere her iki kampüsümüzde de hizmet vermektedir. Sağlık Birimi, çalışanların ve öğrencilerin kişisel sağlık hizmetlerini hasta hakları çerçevesinde özenli, titiz ve gizlilik içinde yürütmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımladığı gibi, “Sağlık; bedenen ve ruhen tam bir iyilik halidir” felsefesinden hareket ederek kurulmuştur.

Üniversitenin sağlık hizmetleri, öğrencilerin ve personelin doğrudan sağlık merkezine başvurarak ücretsiz muayene edilip, gerektiğinde sağlık kurumlarına sevk edilmesi ile yürütülmektedir. Üniversite öğrencileri ve personelinin tüm muayene ve acil yardım hizmetleri ücretsiz yapılmaktadır. 

Acil durumlarda ilk müdahaleden sonra gerekirse ileri tedavi hizmeti veren hastanelere nakil sağlanmaktadır. 

 

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Bulaşıcı hastalıklardan korunma amacıyla, gıda birimlerinde çalışan personelin taşıyıcı hastalık muayene ve tetkikleri yaptırılmakla birlikte, işe girişlerde ve periyodik olarak personel muayeneleri yapılmaktadır. Personele yönelik düzenlenen eğitimlerde dünya ve ülkemiz sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgiler verilip, gerekli önerilerde bulunulmaktadır.