www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Staj İmkanları

Staj (İş Yerinde Uygulama) Nedir?

İş yerinde uygulama, okul hayatında edinmiş olduğunuz teorik bilgilerin, pratiğe aktarıldığı çalışmalardır. İş yerinde uygulama öğrencilik hayatınızda kendinize yapacağınız önemli yatırımlardan birisidir. İş hayatı hakkında dinlediğiniz tüm deneyimleri yaşamak ve yerinde görüp tecrübe etme şansına sahip olursunuz. Stajyer olmak kurumsal bir kültür içerisinde, profesyonel takımın bir parçası olmak demektir. Ne kadar istekli ve takım ruhuna sahip olursanız, o kadar iyi bir staj dönemi geçireceksiniz demektir.

 

Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi İş yerinde uygulama Başvuruları

Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yıl boyunca iş ortağımız konumunda olan firmalar ile görüşmeler yapmaktayız. Öğrencilerimizin verimli bir İş yerinde uygulama dönemi geçirmeleri için firma ile ön görüşmeleri yapan yetkililerimiz öğrencilerimiz için kendi bölümlerine, programlarına en uygun staj yerini bulmayı sağlamaktadırlar.

Merkezimiz güz dönemi vize haftasında öğrencilerimize İş yerinde uygulama anketi uygulamaktadır. Burada öğrencilerimizin İş yerinde uygulamalarını kendilerinin mi bulacağı yoksa merkezimiz tarafından mı bulunmasını istedikleri netleştiriyoruz. Bu anketten sonra İş yerinde uygulama isteğinde bulunan öğrencilerimizi iş ortağımız olan firmalara yerleştirmekteyiz. İş yerinde uygulama süresince de bağlantı halinde olduğumuz firmalarımız ile görüşüp ve öğrencilerimizin bu sürecini takip ediyoruz. İş yerinde uygulamada başarılı olan öğrencilerimize firmalardan gelen taleplere göre part-time/yarı zamanlı çalışma imkanları sağlanmaktadır.

İş yerinde uygulama Danışmanlığı başlığı altında yürütülen faaliyetler ise İş Yerinde Eğitim ve Zorunlu İş yerinde uygulama olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. Yaklaşık 1500 çözüm ortağı bulunan ArelKam, yıl içinde çözüm ortağı sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmakta olup, İş Yerinde Eğitim ve Zorunlu İş yerinde uygulamaları ile öğrencilerimizi çözüm ortağı olan firmalara yerleştirmektedir. Bu uygulamalar kapsamında yerleştirmeleri yapılan öğrencilerimize yönelik, iş hayatı ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Buna göre İş Yerinde Eğitim uygulaması; ön lisans programlarında okuyan öğrencilerimize yönelik bir uygulama olup, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilgiyi eğitim-öğretim dönemleri içinde programları ile ilgili iş alanlarında pratik bilgiye dönüştürebilmeleri için hazırlanmıştır. Birinci sınıf öğrencilerimizin bahar döneminde (2. yarıyıl) haftanın en az bir günü İş yerinde uygulama yapabilmeleri esasına dayanmaktadır.

Zorunlu İş yerinde uygulama ise öğrencilerimizin aldıkları teorik bilgiyi eğitim-öğretim dönemleri içinde bölümleri/programları ile ilgili iş alanlarında pratik bilgiye dönüştürebilmeleri için hazırlanmış olan zorunlu bir programdır. İş yerinde uygulama yerleştirmeleri yapılan öğrencilerimizin İş yerinde uygulama değerlendirmeleri ilgili bölümlere ve programlara ait olup, akademik yeterlilik ilgili komisyonlar tarafından onaylanmaktadır.

Zorunlu İş yerinde uygulama süreleri, bölümlerin/programların niteliğine göre değişmekte olup, bu süreleri tamamlamayan öğrencilerimiz mezuniyete hak kazanamamaktadırlar. Ayrıca üniversitemiz Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelKam); çözüm ortağı olduğumuz çeşitli sektörlerde yer alan firmaların yarı zamanlı ve ücret karşılığı olan iş ilanlarını öğrencilerimize duyurmaktadır. Öğrencilerimiz bu firmalara doğrudan başvuru yapabilmekte ve ilgili firmaların işe yerleştirme süreçlerine katılabilmektedirler.

 

Erasmus Staj Hareketliliği

İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin yararlandığı Erasmus staj hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder. Erasmus staj faaliyetine katılabilmek için öğrencilerin üniversitenin Erasmus ofisine başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

Erasmus staj faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında sürmektedir. Öğrenciler staj faaliyetleri içinde yurt dışında kaldıkları sürece mali destek alırlar. Öğrencilere verilen mali destek geri istenmemekte, ancak öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca ortaya çıkan ek masraflara yardımcı olmak çalışılmaktadır. Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

Büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimler staja ev sahipliği yapabilirler. Bu kapsamda işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar girmektedir. Ancak diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.