www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Erasmus Programı

Erasmus Programı, Avrupa’da yükseköğretimin kalitesini arttırmayı amaçlayan bir Avrupa Birliği programıdır. Bu amaçla, Erasmus Programı kapsamında, Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü iş birliği yapmaları teşvik edilmektedir. Erasmus Programı kapsamındaki bu ortaklıklara ve hareketlilik faaliyetlerine, Program tarafından maddi destek sağlanmaktadır. Erasmus Programı, yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğinin yanısıra, yükseköğretim kurumları ile iş piyasası arasında da iş birliğini teşvik etmekte, böylece üniversitelerin iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamasını ve üniversite mezunlarının daha iyi istihdam olanaklarına sahip olmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Erasmus Programı’nın genel yönetimi, Avrupa Birliği Komisyonu’nun sorumluluğundadır. Program kapsamındaki faaliyetler, 33 katılımcı ülkedeki Ulusal Ajanslar veya Brüksel'deki AB Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür İdari Ajansı (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) tarafından yürütülmektedir. İstanbul Arel Üniversitesi 2014 – 2020 arası geçerli olacak olan Yüksek Öğrenim Erasmus Beyannamesi’ne başvurusunu yapmıştır.

Üniversitemizin Erasmus programı kapsamında faaliyet yürüttüğü üniversiteler: