www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Mütevelli Heyet Başkanından

Mütevelli Heyet Başkanı Özgür GözükaraArel Üniversitesi Ailesinin Değerli Mensupları, Sevgili Üniversite Adayları

İstanbul Arel Üniversitesi; eğitimde çağdaşlık, yenilik ve öğrencilerine kazandırdığı farkındalıklarla bilinen Arel Eğitim Kurumlarının yükseköğretimdeki bileşeni olarak kurulmuştur.

İlk on yılını geride bırakan üniversitemiz, bu sürede bir eğitim kurumunu “üniversite” yapan hizmet alanlarında büyük atakta bulunmuş ve Türk yükseköğretimi içindeki seçkin yerini almıştır.

Arel Üniversitesinin başlıca kuruluş amacı, eğitim öğretim ve araştırma etkinliklerini uluslararası kalite standartlarında yürütmek ve böylelikle, gelişmiş ülke gençleriyle rekabet edebilecek donanımda, öğrendiği bilginin yaşamla bağlantısını kurabilen, yaratıcı ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir. Üniversitemiz bu misyonu çerçevesinde uluslararası tanınırlığa sahip, eğitim öğretim, topluma hizmet ve bilimsel faaliyetlerini birlikte yürüten çağdaş bir üniversite olmayı hedeflemekte olup kurulduğu 2007 yılından beri bu hedefe giden yolda önemli bir mesafe almıştır.

Bir yükseköğretim kurumunu üniversite yapan en önemli faktörlerden biri akademik müfredatın yanında, öğrencilerine “üniversite kültürü” kazandıran ortamlardır. Üniversitemiz kuruluşundan beri bunu dikkate almış, bu kapsamda öğrenci kulüplerinin kurulmasını özendirmiş, bu yolla öğrenciyi yerleşkedeki sosyal ve kültürel etkinliklerin izleyicisi değil paydaşı haline getirmiştir.

Yükseköğretimin, toplumun tüm katmanlarına sunulmasında bursluluk büyük bir önem kazanmaktadır. Bunun bilincinde olan üniversitemiz, sekiz binin üzerindeki öğrencimize farklı isimler altında burs vererek ekonomik zorluklar içinde bulunan başarılı gençlere yükseköğrenim imkânı sunma hedefine katkıda bulunmaktadır.

Sevgili Gençler,

Arel Üniversitesi olarak, önlisanstan doktora düzeyine kadar eğitimin tüm kademelerinde, girişimci ve yenilikçi yapımızla ülkemizin gelişmesine ve geleceğine katkıda bulunmak en büyük hedefimizdir. Bu yolda emin adımlarla ilerlediğimize inanıyoruz. Üniversite olarak en büyük gücün “bilgi” olduğu inancıyla, araştırmacılarımızla bilimsel proje ve yayınlar üretiyor, iş dünyası ile işbirliği içinde bilginin ürüne dönüşmesine katkı sağlıyoruz. Bu hedefi paylaşan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyor, hedeflerimizi bizimle paylaşacak üniversite adayı gençleri, huzurlu bir eğitim ortamında geleceğe güvenle hazırlanmak üzere aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

 Özgür GÖZÜKARA       
Mütevelli Heyet Başkanı