www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Rektörden


Değerli Akademisyenler ve Sevgili Öğrenciler,

21. yüzyılın beraberinde getirdiği en önemli gereklilikler; bilgi, beceri ve kültür olduğu kadar hayal gücü, yaratıcılık ve inovasyondur. Bu yüzden de, gelecekle ilgili en önemli anahtar, eskiden olduğundan da fazla “eğitim”dir.

Eğitim, gelecek için hazırlanılan doğrusal bir süreç değildir. Yetenek ve duyarlılıklarımızın, bugünü en iyi şekilde yaşamak, geleceği de yaratmak için geliştirilmesidir.

Dinamik, çağdaş ve demokratik insan ilişkilerinin üstüne kurulu olan İstanbul Arel Üniversitesi, öğrenciyi bir katılımcı olarak görmekten çok eğitim sürecinin yaratıcı paydaşı olarak ele alır. 

Öğrencilerimizin her ortamda kendilerini özgürce ifade edebilmeleri, karşılaştıkları her durum ve olguya eleştirel boyutta yaklaşabilme yetisi kazanmaları İstanbul Arel Üniversitesinin öncelikli kurumsal hedefleri arasındadır. Yalnızca bir fikre sahip olan bireyler değil, aynı zamanda onu nasıl ifade edeceğine ilişkin düşünceye de sahip olan kimseler olarak hayata atılmalarını öngörür. 

İstanbul Arel Üniversitesinin benimsediği öğrenme ve öğrenci odaklı eğitim süreci, öğrencilerimizin bilgi, beceri edinimini hedeflediği kadar, eleştirel yargı, hayal gücü, karine ve duygusal hassasiyet gibi insani ve sosyal özelliklerin gelişimini de göz önünde bulundurmaktadır. Duygu ve düşünceleri anlamak ve özgürce ifade etmek, diğer insanlarla anlaşabilmek, empati kurabilmek, yeni durumlara pozitif hassasiyetle yaklaşmak, Üniversitemizin önem verdiği sosyal ve insani kazanımlardır. Artık bu türden yetilere hem evde, hem işyerinde hem de her tür liderlik rolünün üstlenilmesinde eskisine oranla daha fazla ihtiyaç olduğu gözlemlenmektedir. Çoğunlukla duygusal ve sosyal zekası gelişmiş kişilerin kurumların başında olduklarına da sıklıkla şahit oluyoruz.

Bu yüzdendir ki, İstanbul Arel Üniversitesi çatısı altında yaşam boyu sürecek sıcak dostlukların kurulmasına en az öğrencilerimizin ders başarıları kadar önem vermekteyiz. Kolektif çalışma gruplarının teşvik edildiği, yapıcı işbirliklerinin oluşturulduğu, bilimsel ve sosyal kazanımların adilce paylaşıldığı bir akademik ortamdan söz etmekteyiz.

Bu yaklaşım doğrultusunda İstanbul Arel Üniversitesinin eğitim anlayışının merkezinde öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki yatar. Öğrencilerimiz, eğitim yaşamlarının her aşamasında bu süreç içindeki paydaş konumlarının bilincinde olarak, her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel ortama yapabilecekleri katkılar doğrultusunda yüreklendirilirler. 

İstanbul Arel Üniversitesi, yaratıcı, kendine güvenen, okuryazar, bilgi ve fikirleri analiz edebilen, kendi fikir ve bilgilerini geliştirip işe koşabilen, diğer bireylerle sağlıklı iletişim kurup uyum içinde çalışabilen ve geleceği değiştirmeye muktedir gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Prof. Dr. İhsan DERMAN
Rektör