www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Tarihçe

1990 – 1991 Eğitim Öğretim yılında açılan ve İstanbul Arel Üniversitesi’nin kurulmasına zemin hazırlayan Arel Koleji, bugün Arel Anaokulu, Arel İlköğretim Okulu, Arel Anadolu Lisesi, Arel Fen Lisesi, Arel Spor ve Kültür Kompleksi ile eğitim hayatına devam etmektedir. 20 yıllık deneyimle kurulan İstanbul Arel Üniversitesi ile birlikte Arel Eğitim Kurumları, anaokulundan üniversiteye köklü bir eğitim kurumu olmanın gururunu yaşamaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi, 18 Mayıs 2007 yılında 5656 sayılı Yasanın ek 76 maddesi ile Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuş, kar amacı gütmeyen ve devlet tarafından tanınmış bir vakıf üniversitesidir. Üniversitemiz Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar, Mühendislik-Mimarlık ve İletişim Fakültesi olmak üzere 5 Fakülteden oluşmaktadır. Ayrıca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 3 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 2 Enstitü ’den teşekkül olmuştur.