www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Kayıt İşlemleri

İstanbul Arel Üniversitesinde; her eğitim-öğretim yılı Üniversite Senatosunun belirleyeceği tarihte başlar. Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl (final sınavları dahil) 17 haftadır. İstanbul Arel Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak her yıl ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmaktadırlar. İstanbul Arel Üniversitesi öğrenci kayıtlarıyla ilgili her türlü işlem, İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve yurt, ulaşım ve sağlık işlemleri ile doğrudan ilgili olduğu için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın işbirliği ile yapılır. İstanbul Arel Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, adreslerine gönderilen tanıtıcı broşür ve belgeler doğrultusunda, internet üzerinden kendilerine verilen link üzerinde ön kayıtlanmalarını ve bilgi girişlerini eksiksiz olarak yapmaktadırlar. Öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak ilan edilen kayıt tarihlerinde, kayıt evraklarını öğrenci işleri kayıt personeline teslim ettikten sonra alacağı Kesin Kayıt Formu ile Mali İşler Daire Başkanlığı'nda mali kayıdı tamamladıktan sonra kesin kayıt evrakını öğrenci işlerine bırakarak Öğrenci Kimlik Kartını alarak kayıt işlemini sonlandırırlar. İstanbul Arel Üniversitesi'nde kayıtlar Sefaköy-Küçükçemkece yerleşkesinde olup, öğrenciler bizzat gelerek kayıtlarını gerçekleştireceklerdir. Ara ve son sınıflarda eğitim gören öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, ders seçimlerini yapmak zorundadırlar. Öğrenci Bilgi Sistemine (http://sis.arel.edu.tr) kendi şifreleri ile giriş yaparak ders seçme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Türk Öğrencilerin Kayıtları İçin İstenen Belgeler:
 • Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı yada yeni tarihli mezuniyet belgesi,
 • Nüfus cüzdanının fotokopisi,
 • Ön kayıt çıktısı (Arel Üniversitesi web sayfasından alınacak),
 • Öğrenci katkı payı birinci taksit kuponu,
 • Girmiş ise Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuç belgesi,
 • Sağlık Yüksekokulu’na kesin kayıt için tam teşekküllü kamu hastanelerinden, alınacak sağlık raporu,
Yabancı Uyruklu öğrencilerin Kayıtları İçin İstenen Belgeler:
 • Lise diploması ve diploma denklik belgesi,
 • İkametgah tezkeresinin noter tasdikli kopyası,
 • Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin noter tasdikli kopyası,
 • Pasaportun noter tasdikli kopyası,
 • Öğrenci katkı payının banka dekontu,
 • Fotoğraf (4 adet),
 • Sağlıklı ilgili bir programa yerleştirilenlerin Sağlık Kurulu Raporu,

İstanbul Arel Üniversitesi’ nde öğrenim görmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, başvurularının değerlendirilmesinin ardından web sitesinde ilan edilir. Bu öğrencilere, hem vize işlemlerinde hem de diploma denklik işlemlerinde kullanılmak üzere bir “Kabul Mektubu” hazırlanır. Öğrenciler, gerekli belgeleri sunarak ilan edilen kesin kayıt tarihleri süresince kayıt işlemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.

Uluslararası değişim öğrencilerinin kayıtları, İstanbul Arel Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere kayıtlanarak bir ya da iki dönem İstanbul Arel Üniversitesi’ nde öğrenim görebilmektedir. Dönem sonunda kayıtlanılan tüm dersleri notları ve AKTS kredileriyle gösteren resmi bir transkript öğrenciye teslim edilir.