www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Önceki Öğrenimin Tanınma Esasları

Kurum dışı ve içi formal olmayan öğrenim ile formal öğrenimi de içeren önceki öğrenimin tanınmasına yönelik ulusal prosedürler, Türkiye’de henüz uygulamaya konmuş değildir; bu nedenle yükseköğretim kurumlarının, söz konusu öğrenimin tanınmasına yönelik kendi kapsamlı düzenlemelerini geliştirip uygulamalarını sağlayacak ulusal bir çerçeve bulunmamaktadır.

Ancak, kurumsal özerklik çerçevesinde, önceki öğrenimin tanınması temel alınarak belli program gerekliliklerinden muafiyet sağlanması doğrultusunda kredilerin belirlenmesine ilişkin kurumsal düzeyde uygulamalar mevcuttur.

Bu, özellikle üniversiteye kabul edilmeden önce, yabancı dil, bilgisayar kullanımı gibi alanlara ilişkin belli bir düzeyde bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olan öğrencilerin sınava tabi tutulmaları ve kabul edildikleri programın gerektirdiği düzeyde başarılı bulunmaları sonucu programdaki ilgili ders birimlerinden muaf sayılmaları durumunda başvurulan yaygın bir uygulamadır. Önceki öğrenimin tanınması, öğrenimini bir başka kurumdaki eşit ya da daha yüksek seviyedeki programlara transfer etmek isteyen öğrenciler için de uygulanmakta ve söz konusu uygulama, yurtdışındaki aynı ya da benzer alanda eğitim veren kurumları da kapsamaktadır. Bu gibi durumlarda, önceki programın belli derslerini almış ve başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, eğitim öğretim programının adaptasyon komitesinin onayı ile daha sonra kabul edildikleri programdaki aynı ya da benzer derslerden muaf sayılabilmektedirler.

İstanbul Arel Üniversitesi’nde söz konusu uygulamalar ilgili kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde, bütün seviyedeki eğitim öğretim programlarında yaygın şekilde uygulanmakta; üniversiteye kabul edilmeden önce yabancı dil, bilgisayar kullanımı gibi alanlara ilişkin belli bir düzeyde bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olan öğrenciler sınava tabi tutulmakta ve kabul edildikleri programın gerektirdiği düzeyde başarılı bulunmaları durumunda programdaki ilgili ders birimlerinden muaf sayılmaktadırlar.

Önceki öğrenimin tanınması ayrıca öğrenimini bir başka kurumdaki eşit ya da daha yüksek seviyedeki programlara transfer etmek isteyen öğrenciler için de uygulanmakta ve söz konusu uygulama yurtdışındaki aynı ya da benzer alanda eğitim veren kurumları da kapsamaktadır. Bu gibi durumlarda, önceki programın belli derslerini almış ve başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, ilgili fakülte ya da enstitülerdeki eğitim öğretim programlarının adaptasyon komitelerinin değerlendirmesi ve onayı ile daha sonra kabul edildikleri programdaki aynı ya da benzer derslerden muaf sayılabilmektedirler.