www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Rektörlük

Rektörlük
Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY
Rektör
Prof. Dr. Abdullah Kadir DABBAĞOĞLU
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ergül BERBER
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ergül BERBER

Ergül BERBER

Rektör Yardımcısı

Görev Dağılımları :

  • Önlisans, lisans ve lisansüstü kademeleri haftalık ders programları, öğretim elemanı ders yükleri, özel yetenek sınavları düzeni
  • Yabancı Öğrenciler +ERASMUS
  • Stratejik Plan izleme süreci
  • İç ve Dış Değerlendirme süreci
  • Kalite Güvence sürecinin yönetimi
  • Etik Kurul
  • Bologna Uyum Süreci yönetimi
  • Uzaktan Eğitim
  • Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler
  • Rektörün verdiği diğer görevler

Telefon : 0850 850 27 35 / 1104

Uzman Müesser ŞAHİN
Rektörlük Yönetici Asistanı
Uzman Özlem Ayşen BAYTÖRE
Rektörlük Yönetici Asistanı