www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Rektörlük

Rektörlük
Prof. Dr. Ergül BERBER
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ergül BERBER

Ergül BERBER

Rektör Yardımcısı

Görev Dağılımları :

  • Önlisans, lisans ve lisansüstü kademeleri haftalık ders programları, öğretim elemanı ders yükleri, özel yetenek sınavları düzeni
  • Yabancı Öğrenciler +ERASMUS
  • Stratejik Plan izleme süreci
  • İç ve Dış Değerlendirme süreci
  • Kalite Güvence sürecinin yönetimi
  • Etik Kurul
  • Bologna Uyum Süreci yönetimi
  • Uzaktan Eğitim
  • Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler
  • Rektörün verdiği diğer görevler

Telefon : 0850 850 27 35 / 1104

Uzman Müesser ŞAHİN
Rektörlük Yönetici Asistanı
Uzman Özlem Ayşen BAYTÖRE
Rektörlük Yönetici Asistanı