www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Senato

Senato
Prof. Dr. Ergül BERBER
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ergül BERBER

Ergül BERBER

Rektör Yardımcısı

Görev Dağılımları :

  • Önlisans, lisans ve lisansüstü kademeleri haftalık ders programları, öğretim elemanı ders yükleri, özel yetenek sınavları düzeni
  • Yabancı Öğrenciler +ERASMUS
  • Stratejik Plan izleme süreci
  • İç ve Dış Değerlendirme süreci
  • Kalite Güvence sürecinin yönetimi
  • Etik Kurul
  • Bologna Uyum Süreci yönetimi
  • Uzaktan Eğitim
  • Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler
  • Rektörün verdiği diğer görevler

Telefon : 0850 850 27 35 / 1104

Prof. Dr. Muhammet YELTEN
Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekanı
Prof. Dr. Güler ERTAN
Güzel Sanatlar Fakültesi Vekil Dekanı
Prof. Dr. Selahattin GANİZ
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Enver DURAN
Tıp Fakültesi Dekanı
Dr. Yıldıray ÇEVİK
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Cüneyt DİRİCAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Mete TAPAN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Duran ÇAKMAK
Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulu / Temsilci Üye
Prof. Dr. Mahmut BİLGEHAN
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kurulu / Temsilci Üye
Doç. Dr. Kenan DUMAN
İletişim Fakültesi Kurulu / Temsilci Üye
Prof. Dr. Ali Sait SEVGENER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulu / Temsilci Üye
Dr. Şeyda ÜSTÜNİPEK
Güzel Sanatlar Fak. Kurulu / Temsilci Üye
Prof. Dr. Köksal ÖNER
Tıp Fakültesi Kurulu / Temsilci Üye
Hami AYDIN
Genel Sekreter Vekili / Raportör
Hamza ÖZDEMİR
Öğrenci Konsey Başkanı