www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Ergül BERBER
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ergül BERBER

Ergül BERBER

Rektör Yardımcısı

Görev Dağılımları :

  • Önlisans, lisans ve lisansüstü kademeleri haftalık ders programları, öğretim elemanı ders yükleri, özel yetenek sınavları düzeni
  • Yabancı Öğrenciler +ERASMUS
  • Stratejik Plan izleme süreci
  • İç ve Dış Değerlendirme süreci
  • Kalite Güvence sürecinin yönetimi
  • Etik Kurul
  • Bologna Uyum Süreci yönetimi
  • Uzaktan Eğitim
  • Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler
  • Rektörün verdiği diğer görevler

Telefon : 0850 850 27 35 / 1104

Prof. Dr. Muhammet YELTEN
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekanı
Prof. Dr. Güler ERTAN
Güzel Sanatlar Fakültesi Vekil Dekanı
Prof. Dr. Selahattin GANİZ
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Enver DURAN
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mahmut BİLGEHAN
Senatoca Seçilmiş Profesör Temsilci
Prof. Dr. Ahmet Turan GÜRKANLI
Senatoca Seçilmiş Profesör Temsilci
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR
Senatoca Seçilmiş Profesör Temsilci
Hami AYDIN
Genel Sekreter Vekili / Raportör
Hamza ÖZDEMİR
Öğrenci Konsey Başkanı